Aftrek voor innovatie-inkomsten

Brent SPRINGAEL 

Gent, Larcier, 2019, 451 p.

België introduceerde in 2007, ter versterking van de kenniseconomie, een belastingmaatregel die inkomsten uit octrooien op een gunstiger wijze belastte dan inkomsten uit andere bronnen. De ‘aftrek voor octrooi-inkomsten’ was geboren. Nadien volgden andere landen, met regimes die soms weinig weg hadden van versterking van de kenniseconomie. Onder internationale druk kwam in 2015 het politiek akkoord uit de bus dat alle ‘octrooibox’-regimes voortaan zouden moeten voldoen aan de vereiste van daadwerkelijk onderzoek en ontwikkeling door de vennootschap die het fiscaal regime wil toepassen. In die context introduceerde België in 2017 een grondig hervormde versie die voldoet aan deze nieuwe substantievereiste, maar ook met een substantiële uitbreiding van kwalificerende rechten en inkomsten: de ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’.
Dit boek bestaat uit drie luiken: [1] de Europese achtergrond inzake onderzoek- en ontwikkelingstimulerende maatregelen, [2] de intellectueelrechtelijke analyse van kwalificerende rechten, met de nadruk op de aspecten die in het bijzonder van belang zijn voor het fiscale luik, en [3] de fiscale analyse van de aftrek voor innovatie-inkomsten zelf, getoetst aan Europese Unieregels en OESO normen, alsook een terugblik op het oude regime als overgangsmaatregel.

NjW 2019, afl. 400, 304.

aftrek-voor-innovatie-inkomsten-larcier
Aftrek voor innovatie-inkomsten
  18