Relatievermogensrecht

René DEKKERS, Hélène CASMAN, Alain Laurent VERBEKE en Elisabeth ALOFS

Mortsel, Intersentia, 2019, 322 p.

In deel I van dit boek worden de verschillende relatievormen gesitueerd (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning). In het relatierecht (deel II) komen de wettelijke regels van het samenwonen en de gezinsbescherming bij elk van deze relatievormen aan bod. In het relatievermogensrecht worden de vermogensrechtelijke gevolgen bestudeerd die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. Deel III behandelt de algemene context voor elk van de relatievormen. Deel IV zoomt in op het huwelijksvermogensrecht. De nieuwe regels van de Huwelijksvermogenswet 2018 zijn volledig geïntegreerd: het wettelijk stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, het huwelijkscontract, de conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, de thans wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen, en het stelsel van scheiding van goederen, met onder meer een grondige analyse van het nieuwe wettelijke regime van de scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten. In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, en uiteraard ook het probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.

NjW 2019, afl. 398, 221.

relatievermogensrecht-intersentia
Relatievermogensrecht
  10