Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019

Tony MORTIER

Van aanbestedingen over mededingingsprocedures tot concessies

Gent, Larcier, 2019, 818 p.

Het eerste deel behandelt de onmisbare en onvermijdbare basiselementen het overheidsopdrachtenrecht: de toepasbaarheid en de definities, de plaatsingswijzen, basisbeginselen en bekendmakingsregels, …
Het tweede deel stelt de verschillende plaatsingswijzen en aanvullende procedures voor. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de soorten raamovereenkomsten en de onmisbare link met de aankoopcentrales.
Het derde deel behandelt de uitvoering van de opdracht, vertrekkend van de chronologie van deze uitvoering maar met bijzondere aandacht voor de strijd tegen sociale en fiscale fraude en de fundamentele veranderingen welke werden aangebracht aan de manieren om een lopende opdracht te wijzigen.
Het vierde deel behandelt bijkomende vraagstukken in de rand van de overheidsopdrachten maar daarom niet minder actueel zoals ethiek, keuze rechtsfiguren, onderaanneming en erkenning, …
Het vijfde deel behandelt de rechtsmiddelen.
Tony Mortier is medewerker aan de rechtsfaculteit van de VUB, hij is inspecteur van Financiën na een voorgaande loopbaan als officier bij Defensie.

NjW 2019, afl. 398, 221.

overheidsopdrachtenwetgeving-anno-2019-larcier
Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019
  13