De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht

Michel ROZIE en Pierre THIRIAR

Gent, Story Publishers, 2018, 218 p.

Niet alleen de wet van 5 februari 2016, maar ook de andere potpourri-wetten hebben het procesverloop voor de strafgerechten grondig hervormd. Daar is het echter niet bij gebleven en bepaalde wetten na de ‘Potpourriaanse (r)evolutie’ hebben de hervormingen nog verder ontwikkeld. De auteurs benaderen en stofferen al deze hervormingen op een kritische manier met de meest recente rechtsleer en rechtspraak. Ook werpen zij een blik op in de steigers staande wetgeving die de metamorfose van de strafrechtspleging nog zal uitbreiden en verfijnen. De auteurs bespreken de belangrijkste wijzigen en nemen deze waar nodig kritisch onder de loep.

NjW 2019, afl. 398, 221.

de-toepassing-van-de-potpourri-wetten-in-het-civiel-en-het-penaal-procesrecht-story-publishers
De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht
  14