Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht

Evy DHAENE 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 984 p.

Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de lezer een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
Het boek bevat een concordantietabel waaruit blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Evy Dhaene is advocaat.

NjW 2019, afl. 396, 131.

  37