De uitholling van het beroepsgeheim?

Frederic BLOCKX, Vincent DOOMS, Benoît DEJEMEPPE, Tom GOFFIN, Peter HOET en Jacques VAN MALLEGHEM

Gent, Larcier, 2018, 124 p.

In dit boek, uitgegeven in de reeks ‘Cahiers Antwerpen Brussel Gent’ wordt bekeken hoe de figuur ‘beroepsgeheim’ er vandaag uitziet, en hoe de practicus ermee moet omgaan. De auteurs focussen elk vanuit hun specialiteit op de actuele vraagstukken en bieden visies vanuit de magistratuur, de medische wereld en de advocatuur. Frederic Blockx (rechter rechtbank van koophandel en onderzoeker UA) en Peter Hoet (rechter Hof van Cassatie) definiëren, de voornaamste knelpunten en bedreigingen van het beroepsgeheim. Jacques Van Malleghem (advocaat en voorzitter van de deontologische commissie van de Orde van Vlaamse Balies) bespreekt de sanctionering ten aanzien van schendingen van het beroepsgeheim van de advocaat. Vincent Dooms (eerste voorzitter arbeidshof te Gent) bekijkt de relatie tussen privacy en beroepsgeheim. Benoit Dejemeppe (lid Hof van Cassatie, voorzitter orde van geneesheren) en Tom Goffin (gastprofessor VUB, jurist Nationale raad Orde der artsen) behandelen de juridische raakvlakken in de medische wereld.

NjW 2019, nr. 394, 44.

de-uitholling-van-het-beroepsgeheim-larcier
De uitholling van het beroepsgeheim?
  44