Beslag

Eric DIRIX

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 642 p.

Dit referentiewerk over beslag, uitgegeven in de reeks ‘Algemene Praktische Rechtsverzameling’, biedt een volledig overzicht en een grondige bespreking van alle verhaalsrechten waarover een schuldeiser beschikt, gaande van de reële executie en de dwangsom tot de verschillende vormen van bewarend en uitvoerend beslag. Deze vierde uitgave was dringend noodzakelijk geworden door de talrijke wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen. Het boek behandelt volgende onderwerpen:

  • Wet Pot-pourri I – Nieuw insolventierecht (boek XX WER)
  • Operationele Bestand van berichten
  • Recente wijzigingen inzake verkoop bij onroerend beslag
  • Brussel Ibis Verordening
  • Nieuwe interne en Europese uitvoerbare titels
  • Europees bankbeslag


De auteur is afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. De bijwerkingsdatum van dit boek is 1 september 2018.

NjW 2019, afl. 394, 44.

  63