Handboek appartementsrecht

Roland TIMMERMANS

Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 1.622 p.

De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting geeft in titel 6 (diverse wijzigingen inzake de wetgeving betreffende de mede-eigendom) een nieuwe oriëntering aan het appartementsrecht. Bijna alle artikels van de bestaande wetgeving worden aangepast of fundamenteel gewijzigd.
In deze vierde editie analyseert en verduidelijkt de auteur op een grondige manier de resultaten van de vele opvallende wetswijzigingen. Daarnaast wordt de brug geslagen met tientallen nieuwe publicaties omtrent acute rechtsvragen in het appartementsrecht en met honderden nieuwe rechterlijke uitspraken over talloze praktische kwesties bij het leven in mede-eigendom.

NjW 2018, nr. 392, 898.

  72