Contra-terrorisme

X

Antoon Schotsaert, Philippe Van Linthout en Jan Kerkhofs (eds.)

Gent, Larcier, 2018, 423 p.

De afgelopen jaren houdt terrorisme ook België in een sterke greep. Niet alleen is België één van de Europese koplopers in het aantal foreign terrorist fighters per capita, bovendien werd het zoals andere West-Europese landen voor het eerst sinds lang geconfronteerd met een ernstige dreiging van terrorisme. Een dreiging die onder meer resulteerde in de aanslagen van Brussel op 22 maart 2016, slechts enkele maanden na de aanslagen van Parijs. De bestrijding van terrorisme staat dan ook zowel nationaal als internationaal hoog op de agenda.
Dit boek geeft een inzicht in de aanpak van terrorisme in België. Het bundelt verschillende bijdragen van diverse actoren actief in het domein.

NjW 2018, afl. 392, 898.

contra-terrorisme-larcier
Contra-terrorisme
  84