Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT (Larcier)Paul DEPUYDT

Gent, Larcier, 2018, 314 p.

Dit boek bevat een exhaustieve bespreking van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaat. De auteur brengt de beginselen in herinnering en analyseert voornamelijk de rechtspraak vanaf 2006 tot en met 2017, met inbegrip van een honderdtal onuitgegeven uitspraken.
Het eerste deel behandelt de aansprakelijkheid tegenover de cliënt. De advocaat als procesvoerder wordt onder de loep genomen, na een bespreking van het mandaat ad litem en vooral de weinig gekende rechtspleging tot ontkentenis van proceshandeling. De plicht tot bijstand, voorlichting en advies, zowel binnen als buiten het proces, komt ruim aan bod. De schade uit kansverlies wordt in haar talrijke facetten besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de verdeling van aansprakelijkheid, voornamelijk met de cliënt of een gerechtsdeurwaarder.
Het tweede deel, gewijd aan de aansprakelijkheid ten aanzien van derden, viseert voornamelijk de tegenpartij of een medecontractant van de cliënt.
Het derde deel betreft de aansprakelijkheidsvordering en bevat een grondige bespreking van de vijfjarige verjaring opgenomen in artikel 2276bis BW.


NjW 2018, afl. 390, 801.  151