Aansprakelijkheid bij ziekenhuisinfecties

AANSPRAKELIJKHEID BIJ ZIEKENHUISINFECTIES (die Keure)Michelle SCHOUTEDEN

Samoy Ilse en Stijns Sophie (eds.)
Brugge, die Keure, 2018.

Zich bevindend op het raakvlak tussen geneeskunde, recht en maatschappij, heeft dit werk als doel op zoek te gaan naar het 'volmaakte' aansprakelijkheidsregime voor ziekenhuisinfecties in België.
Na een bespreking van de huidige Belgische regeling, blijkt dat de patiënt uiteenlopende moeilijkheden ondervindt bij het instellen van zijn vordering en het hardmaken van zijn aanspraak. Aan de hand van een rechtsvergelijkende analyse met het Franse recht in combinatie met eigen ideeën, werkt de auteur een evenwichtig voorstel uit dat enerzijds tegemoetkomt aan de moeilijkheden van de patiënt, maar anderzijds de belangen van de zorgverlener niet uit het oog verliest.
Dit werk is uitgegeven in de reeks 'Instituut voor verbintenissenrecht KU Leuven'.


NjW 2018, afl. 389, 755.  77