De grensoverschrijdende administratiefrechtelijke gegevensuitwisseling op verzoek in de inkomstenbelastingen vanuit Belgisch standpunt

GRENSOVERSCHRIJDENDE ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE GEGEVENSUITWISSELING (Larcier)Niels DIEPVENS

Gent, Larcier, 2018, 410 p.

In dit boek, de neerslag van zijn doctoraal proefschrift, verdedigt Niels Diepvens de stelling dat het recht op privéleven in bepaalde gevallen vereist dat de belastingplichtige over procedurele waarborgen beschikt tijdens de procedure van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling op verzoek.
Het is dus van belang na te gaan in welke mate de efficiëntie van de strijd tegen grensoverschrijdende belastingontduiking en -ontwijking in evenwicht kan worden gebracht met de rechtsbescherming van de belastingplichtige. Diverse problemen zijn hieromtrent tijdens het onderzoek vastgesteld. Zo blijkt de belastingplichtige in veel gevallen zowel in de aangezochte als in de verzoekende staat tijdens en na de procedure van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling op verzoek niet over adequate procedurele waarborgen te beschikken.


NjW 2018, afl. 388, 705.  130