Burgerlijk procesrecht

BURGERLIJK PROCESRECHT (Intersentia)Paul DAUW

Mortsel, Intersentia, 2018, 570 p.

Deze 4e editie biedt een helder overzicht van het burgerlijk procesrecht. De materie wordt op een originele manier behandeld. De hele rechtstak wordt aan de hand van vele schema's op een haast fotografische wijze in beeld gebracht. De schema's fungeren als doorzichtige patronen die een totaalbeeld van procedures en stelsels bieden en procesrechtelijke knelpunten blootleggen. Het accent ligt op een beschrijvende, maar zeer overzichtelijke analyse van de basisregels. Wetenschappelijke en rechtstheoretische beschouwingen zijn in dit boek niet terug te vinden.


NjW 2018, afl. 388, 705.  91