Vectoren van het recht

VECTOREN VAN HET RECHT (die Keure)Sebastiaan VANDENBOGAERDE  

Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften

Brugge, die Keure, 2018, 444 p.

De auteur gaat op zoek naar de ontstaansredenen, de actoren en de belangrijkste onderwerpen binnen de juridische tijdschriften die sinds de Belgische onafhankelijkheid werden gepubliceerd. De tijdschriften zijn, in de etymologische betekenis van het woord, vectoren van het recht. Zij dragen juridische informatie, zij het rechtspraak, wetgeving of doctrine tot bij de lezer. De redacties streven vaak een bepaald doel na, dat soms zelfs politiek geïnspireerd is. Dat betekent dat de geselecteerde bijdragen vaak niet neutraal gekozen zijn. Op die manier krijgen redacties en auteurs de mogelijkheid om de geesten van het lezerspubliek, waartoe vooral de juridische professionelen behoren, te laten rijpen. Op die manier hebben tijdschriften het potentieel om het recht en de rechtsbeoefening vorm te geven. Centrale vragen in dit werk zijn:

  • Wie zijn de actoren?
  • Tot welke beroepscategorie horen zij?
  • Wat is het doel van het tijdschrift?
  • Hoe verwezenlijkt de redactie dat doel en slaagt men daar dan ook in?
  • Wat wordt gepubliceerd in de periodieken en waarom?
  • Hoe verhouden de tijdschriften zich ten overstaande van elkaar?
  • Zijn de tijdschriften vectoren van het recht?


NjW 2018, afl. 386, 601.  68