Tendensen vermogensrecht 2018

TENDENSEN VERMOGENSRECHT 2018 (Intersentia)X

Renate Barbaix en Nicolas Carette (eds.)

Mortsel, Intersentia, 2018, 318 p.

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Volgende teksten zijn opgenomen:

  • Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2017 (R. Barbaix)
  • Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2017 (N. Carette)
  • Wie is er bang van de actieve notaris-vereffenaar? (B. Van Den Bergh)
  • Een stand van zaken van de woonstvergoeding, de koningin van de vereffening! (P.-J. De Decker)
  • Een vaststellingsovereenkomst die een einde maakt aan een onverdeeldheid: over benadeling, de contractvrijheid en het nieuwe erfrecht (N. Portugaels)
  • Aandachtspunten inzake de verkrijgende verjaring bij vastgoedtransacties. Capita selecta (J. Van de Voorde)
  • Gelijkheid na de schenking door een grootouder aan een kleinkind: de transgenerationele inbreng als nieuw erfrechtelijk correctiemechanisme (L. Wuyts)
  • De verzorging van de erflater: een erfrechtelijke benadering (B. Van Den Houte)
  • Onderhandse echtscheiding door onderlinge toestemming met toebedeling van een onroerend goed aan één echtgenoot (F. Buyssens)


NjW 2018, afl. 386, 601.  66