Gerechtelijke bemiddeling

GERECHTELIJKE BEMIDDELING (die Keure)Wendy HENSEN

Knelpunten & mogelijkheden

Brugge, die Keure, 2018, 630 p.

Het onderzoek focust op de gerechtelijke fase, wanneer de rechtszoekende bij justitie aanklopt voor hulp bij zijn conflictoplossing. Welke rol/verantwoordelijkheid is er in dit geval weggelegd met betrekking tot bemiddeling? Welke ruimte is er nog voor bemiddeling en hoe pakken we dit dan best aan? Er wordt meer bepaald gezocht naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen wetgeving, beleid en de gerechtelijke organisatie een faciliterend juridisch kader bieden voor het gebruik van bemiddeling in rechtszaken?
Naast een klassieke literatuurstudie bestaat het onderzoek ook uit een belangrijk empirisch luik: een bevraging van 1.600 Belgische advocaten, magistraten, notarissen en erkende bemiddelaars.
Aan de hand van interviews, focusgroepen en een grootschalige enquête kon cruciale informatie verzameld worden over de huidige stand van zaken van de Belgische bemiddelingspraktijk en de noden en wensen in het veld.
Op basis van een grondige juridische analyse van de bevindingen komt de auteur tot enkele concrete voorstellen om het juridisch kader en de gerechtelijke organisatie beter af te stemmen op het gebruik van bemiddeling in de gerechtelijke fase. De auteur bespreekt ook recente evoluties en de nakende wetswijzigingen.

NjW 2018, afl. 385, 556.  7