Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

FEITELIJKE ALGEMEENHEDEN IN HET PRIVAATRECHT (Intersentia)Elien DEWITTE

Mortsel, Intersentia, 2017, 690 p.

Dit boek doorgrondt het concept 'feitelijke algemeenheid'. De auteur vertrekt van een aantal concrete toepassingsgevallen, zoals de handelszaak en de effectenportefeuille, maar evenzeer de kudde, de bibliotheek en de verzameling. Vervolgens wordt de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een eigen definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische dimensie van feitelijke algemeenheden. De auteur gaat de vereisten na opdat een veelheid van vermogensbestanddelen als een feitelijke algemeenheid zou kunnen worden gekwalificeerd. Tot slot gaat ze in op de functies die een feitelijke algemeenheid kunnen vervullen.
Elien Dewitte is notarieel jurist en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven.
Deze uitgave vormt het 7e volume in de reeks 'Property Law Series'.

NjW 2018, afl. 378, 230.  21