Distributieovereenkomsten

DISTRIBUTIEOVEREENKOMSTEN (Larcier)Filip TUYTSCHAEVER en Frank WIJCKMANS

EU - Belgiê - Nederland

Gent, Larcier, 2018, 662 p.

Het betreft een grondige en praktische studie van het Europees, Belgisch en Nederlands mededingingsrecht en handelsrecht van toepassing op distributieovereenkomsten. Het boek kadert in een pan-Europees publicatieproject met als kern de derde editie van 'Vertical Agreements in EU Competition Law' (uitgegeven bij Oxford University Press). Samen met lokale publicaties in meer dan 15 Europese landen vormt dit werk het Belgisch en Nederlands luik van dat pan-Europees publicatieproject.
Door middel van praktische en sprekende voorbeelden voor de rechtspracticus biedt het werk een praktische leidraad bij het opstellen en checken van de meest voorkomende distributieformules, zoals exclusieve distributie, selectieve distributie, met inbegrip van veelvoorkomende formats zoals franchise, agentuur en internetverkoop.
De Belgische auteursequipe is samengesteld uit Filip Tuytschaever (professor mededingingsrecht aan de Faculteit Recht en criminologie van de Vrije Universiteit Brussel) en Frank Wijckmans (professor aan de Brussels School of Competition).

NjW 2018, afl. 378, 230.  24