Erfpacht en opstal

ERFPACHT EN OPSTAL (Intersentia)X

Nicolas Carette (ed.)

Mortsel, Intersentia, 2017, 408 p.

Mathieu Muylle en Steven Snaet behandelen de beginselen en aandachtspunten. Steven Van Garsse en Marlies Lernout bespreken de knelpunten bij erfpacht- en opstalconstructies waarbij de overheid betrokken is (o.m. mogelijkheden, bijzondere pijnpunten en valkuilen). Alexis Lemmerling en Béatrice Fryns belichten de bijzonderheden en opportuniteiten voor het geval één of meer vennootschappen betrokken zijn (bijv. ontbindende voorwaarde ingevolge insolventie, stemrechten, zekerheden etc.). De problematiek van accessoire opstalrechten (die een gevolg kunnen zijn van de bouwbevoegdheid van een titularis van een genotsrecht, zoals een huur, concessie, vruchtgebruik, erfpacht) wordt behandeld door Dirk Michiels (bijv. vergoedingsregeling, wegruimingsrecht, overdracht, beschikkingsbevoegdheid). Vervolgens bespreken Nicolas Carette en Charlotte Willemot topics inzake erfpacht en opstal bij bouwpromotie, met onder meer aandacht voor enkele recente technieken en de verhouding met o.m. appartementsmede- eigendom en de Wet Breyne. Renate Barbaix en Linde Wuyts analyseren de aandachtspunten en mogelijkheden van erfpacht en opstal in de familiaalvermogensrechtelijke context. Tot slot behandelen Bruno Peeters en Rik Smet de fiscale gevolgen van de beêindiging van erfpacht en opstal.


NjW 2018, afl. 374, 32.  25