De transversale bevoegdheden in het federale België

DE TRANSVERSALE BEVOEGDHEDEN IN HET FEDERALE BELGIË (die Keure)X

Bruno Seutin en Geert Van Haegendoren (eds.)

Brugge, die Keure, 2017, 544 p.

Dit boek is het derde deel van de subreeks 'Bevoegdheidsverdeling' in de bibliotheek Grondwettelijk Recht - de Staatshervorming. De publicatie is na 'De bevoegdheden van de gewesten' en 'De bevoegdheden van de gemeenschappen' het laatste deel binnen deze subreeks.
Dit boek bundelt commentaren over de gemeenschappelijke bevoegdheden van gemeenschappen, gewesten en soms ook de federale overheid.
Onder de transversale bevoegdheden behoren:

  • de mogelijkheid om een eigen administratie uit te bouwen of rechtspersonen op te richten,
  • de mogelijkheid om de naleving van de eigen regels te controleren of te bestraffen,
  • parallelle bevoegdheden zoals wetenschappelijk onderzoek,
  • de regels die nageleefd moeten worden bij de onderlinge samenwerking en bij de internationale contacten,
  • de mogelijkheid om de eigen structuren vorm te geven,
  • de samenwerking intern en internationaal met inbegrip van de buitenlandse handel en de ontwikkelingssamenwerking.

Naast een beschouwing over de leidende beginselen van de Belgische staatshervorming, bevat dit boek bijdragen binnen het institutionele, de inhoudelijk parallelle bevoegdheden en de instrumentele bevoegdheden.


NjW 2018, afl. 374, 32.  22