De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch recht

De Rechtspositite Van De Ontslagmacht Naar Belgisch ArbeidsrechtKristof SALOMEZ 

Brugge, die Keure, 2004, 457 p.

Kristof Salomez analyseert in zijn proefschrift voor het behalen van de graad van doctor in de rechten de betekenis van de bestaande ontslagregels en de sancties bij de miskenning ervan. Het werk behandelt niet enkel het algemene ontslagrecht, maar heeft ook aandacht voor vijfentwintig bijzondere regelingen voor ontslag (onder andere ontslag van contractanten bij de overheid). Hij komt tot de conclusie dat de ontslagmacht van de werknemer een algemeen rechtsbeginsel is, maar die van de werkgever niet. Daarnaast spreekt hij zich uit over de noodzakelijkheid van de ontslagmacht van de werkgever en de hinderpalen voor een ander beleid in het ontslagrecht. De auteur deed voor dit werk een grondige studie van de rechtspraak in deze materie, en hij schonk daarenboven veel aandacht aan de doctrine.

NjW 2005, nr. 111, 607.   106