Artificiële intelligentie ter ondersteuning van menselijke rechtspraak

De sui-generismethode voor het gebruik van legal analytics in de rechtspraak

vanderstichele-geneviève

De auteur bespreekt een concept en een methode om in de rechtspraak gebruik te kunnen maken van het re- sultaat van natural language processing en machine-le- arningalgoritmes met rechtspraak als input. De bijdrage is te situeren in een lopend, groter onderzoek naar de respectieve rol van de menselijke rechter en digitale technologie ter ondersteuning van conflictbeslechting in een rechtstaat.

L’auteur discute d’un concept et d’une méthode afin de pouvoir utiliser les résultats du natural language proces- sing et des algorithmes d’apprentissage automatique basés sur la jurisprudence. La contribution peut être si- tuée dans le cadre d’une étude plus large en cours sur les rôles respectifs de la justice humaine et de la techno- logie numérique pour soutenir la résolution des conflits dans un état de droit.

Geneviève VANDERSTICHELE, “Artificiële intelligentie ter ondersteuning van menselijke rechtspraak. De sui- generismethode voor het gebruik van legal analytics in de rechtspraak”, NjW 2020, afl. 427, 610-623.

Recentelijk verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad

Doctrine