Jura Bibliotheek Verbintenissenrecht

 • Integrale teksten uit Wolters Kluwer tijdschriften en naslagwerken
 • Specifiek voor de rechtsmaterie Verbintenissen en aansprakelijkheid
 • Onmiddellijk en onbeperkt te gebruiken in uw dossiers

Het niet-naleven van verbintenissen uit overeenkomst levert de betrokken partijen vaak schade op. Wilt u cliënten bijstaan die schade geleden hebben? Of die zelf schade veroorzaakten? De Bibliotheek Verbintenissen en aansprakelijkheid geeft u toegang tot de volledige teksten over dit onderwerp. Ook over gerelateerde thema’s zoals objectieve aansprakelijkheid en zelfs over aanverwante onderwerpen zoals arbeidsongeschiktheidsvergoeding vindt u in de bibliotheek alle uitspraken en bijdragen.

 

In de Jura Bibliotheek Verbintenissenrecht vindt u onder meer:

Trefwoorden

 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Verbintenissen uit overeenkomst
 • Bewijsrecht
 • Verbintenissen uit onrechtmatige daad
 • Algemeen verbintenissenrecht

Gerelateerde trefwoorden

 • Totstandkoming
 • Uitlegging en aanvulling
 • Uitvoering
 • Werking ter overstaan van derden
 • Modaliteiten
 • Einde van de overeenkomst
 • Bewijslast
 • Bewijsmiddelen
 • Fout
 • Schade
 • Schadevergoeding
 • Exoneratie
 • Causaal verband
 • Objectieve aansprakelijkheid
 • Rechtstreekse aansprakelijkheid
 • Begroting van de schade
 • Productaansprakelijkheid
 • Internationaal privaatrecht

Komen ook aan bod

 • Verbintenissen ingevolge eenzijdige wilsuiting
 • Zaakwaarneming
 • Onverschuldigde betaling
 • Verrijking zonder oorzaak
 • Wilsautonomie en contractvrijheid
 • Consensualisme
 • Goede trouw
 • Geldigheidsvereisten
 • Elektronische contracten
 • Precontractuele aansprakelijkheid
 • Standaardbeding en toetredingscontract
 • Onrechtmatige bedingen
 • Spontane uitvoering
 • Niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering
 • Zijdelingse vordering
 • Pauliaanse vordering
 • Beding ten behoeve van een derde
 • Sterkmaking
 • Rechtstreekse vordering
 • Derde medeplichtigheid
 • Voorwaardelijke verbintenissen
 • Verbintenissen met tijdsbepaling
 • Alternatieve verbintenissen
 • Hoofdelijke verbintenissen
 • Aansprakelijkheid in solidum
 • Deelbare en ondeelbare verbintenissen
 • Beëindigingsvormen
 • Tenietgaan
 • Afstand van recht en rechtsverwerking
 • Handtekening en certificatiediensten
 • Schriftelijk bewijs
 • Getuigenbewijs
 • Vermoedens
 • Bekentenis
 • Eed
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Bewijs van de fout
 • Foutcriteria
 • Toerekenbaarheid van de fout bij: kinderen, aangestelden, leerlingen, dieren, gebouwen
 • Bewaarder
 • Gebrek in de zaak
 • Overmacht,
 • Inkomstenverlies
 • Arbeidsongeschiktheidsvergoeding
 • Zaakschade
 • Schade aan het lichaam
 • Verminderde kansen
 • Morele schade
 • Gemengde schade
 • Voorbehoud voor de toekomst

Publicaties en tijdschriften

Uw bibliotheek geeft u rechtstreeks toegang tot de bijdragen en uitspraken over verbintenissen en aansprakelijkheid in meer dan 40 Wolters Kluwer tijdschriften en 75 naslagwerken. Met inbegrip van deze toppers:

 • Bestendig handboek Vennootschap en aansprakelijkheid
 • Bestendig handboek verbintenissenrecht
 • Handboek Letselschade Gemeen Recht
 • Artikelsgewijze Commentaar Bijzondere overeenkomsten en verbintenissen
 • Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht

Vraag over Jura Bibliotheken

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.