Jura Bibliotheek Sociale zekerheidsrecht

 • Integrale teksten uit Wolters Kluwer tijdschriften en naslagwerken
 • Specifiek voor de rechtsmaterie Sociale zekerheidsrecht
 • Onmiddellijk en onbeperkt te gebruiken in uw dossiers

Behartigt u de belangen van personen of gezinnen die voor even (of voor langer) niet voor hun eigen inkomen en verzorging kunnen instaan? De Bibliotheek Sociale zekerheidsrecht verzamelt alle relevante bijdragen en uitspraken over deze permanent evoluerende materie, zoals onder meer de gezinsbijslag. De bibliotheek bevat ook de complete teksten over gerelateerde thema’s zoals de aanvullende pensioenverzekering en aanverwante topics zoals vergoedingen bij vrijwilligerswerk. Praktisch: ook gebruiksklare praktijkmodellen haalt u rechtstreeks op in uw bibliotheek.

 

In de Jura bibliotheek Sociale zekerheidsrecht vindt u onder meer:

Trefwoorden

 • Algemene sociale zekerheid
 • Gezinsbijslag werknemers
 • Fonds voor bestaanszekerheid
 • Z.I.V. zelfstandigen
 • Sociaal statuut zelfstandigen en verwante reglementeringen
 • Pensioenen werknemers
 • Pensioenen zelfstandigen
 • Sociale zekerheid van werknemers
 • Beroepsziekten
 • Arbeidsongevallen
 • Gewaarborgde gezinsbijslag
 • Gezinsbijslag zelfstandigen
 • Werkloosheid

Gerelateerde trefwoorden

 • Bijstand aan personen
 • Pensioen van gemeentepersoneel
 • Overheidspensioenen
 • Pensioen van het personeel van geïntegreerde politiediensten
 • Actief kader Krijgsmacht, pensioen
 • Aanvullende pensioenverzekering
 • Levensverzekering, aanvullende verzekering
 • Sociale zekerheid van zeelieden
 • Begrip loon in sociale zekerheid
 • Loonbescherming, inhoudingen op loon
 • Waarborgen bejaarden
 • Vakantiegeld
 • Aanvullende vakantie bij begin of hervatting activiteit
 • Jaarlijkse vakantie
 • Schorsing arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid
 • Opzeggingsvergoeding
 • Sociale documenten
 • Loopbaanonderbreking, onderbrekingsuitkering
 • Personen met een handicap
 • Sociale voordelen voor uitzendkrachten
 • Ziekenfondsen en landsbonden
 • Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • Sociale identiteitskaart
 • Zorgverzekering
 • Sociale zekerheid van migrerende werknemers
 • Europees Verdrag inzake sociale zekerheid

Komen ook aan bod

 • Gelijkheid en niet-discriminatie in het sociaal zekerheidsrecht
 • Recht op sociale zekerheid, gezondheid, bijstand
 • Gemeenschapsbevoegdheden inzake sociale zekerheid
 • Bevoegdheid arbeidsrechtbank
 • Individuele pensioentoezeggingsverzekering (bedrijfsleider)
 • Personenbelasting inzake sociale zekerheid
 • Werknemersparticipatie, toezicht, opvolging en strafbepalingen
 • Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel
 • Gelijkheid mannen-vrouwen
 • Melding van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen (LIMOSA)
 • Maatschappelijke integratie
 • Vergoedingen bij vrijwilligerswerk
 • Beleid van de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude
 • Sociaal strafrecht
 • Sluikarbeid
 • Internationaal sociaal recht

Publicaties en tijdschriften

Uw bibliotheek geeft u rechtstreeks toegang tot de bijdragen en uitspraken over het sociale zekerheidsrecht in meer dan 40 Wolters Kluwer tijdschriften en 75 naslagwerken. Met inbegrip van deze toppers:

 • Sociaal compendium Sociale Zekerheidsrecht
 • Sociaalrechtelijke kronieken / Les chroniques de droit social
 • Maandblad Oriëntatie
 • Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven

Vraag over Jura Bibliotheken

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.