Jura Bibliotheek Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht

 • Integrale teksten uit Wolters Kluwer tijdschriften en naslagwerken
 • Specifiek voor de rechtsmaterie Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht
 • Onmiddellijk en onbeperkt te gebruiken in uw dossiers

De Bibliotheek Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht helpt u om uw vakkennis en vakbekwaamheid aan te scherpen. De bibliotheek geeft u onder meer toegang tot de complete bijdragen en uitspraken over de diverse  huwelijksvermogensstelsels, over gerelateerde onderwerpen zoals onbekwaamverklaring, en zelfs onderwerpen in de periferie zoals de eerbiediging van de integriteit van kinderen.

 

In de Jura bibliotheek Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht vindt u onder meer:

Trefwoorden

 • Persoonlijkheidsrechten
 • Staat en bekwaamheid
 • Woonplaats en gewone verblijfplaats
 • Afwezige
 • Huwelijk
 • Echtscheiding
 • Afstamming
 • Adoptie
 • Ouderlijk gezag
 • Onderhoudsverplichtingen
 • Voogdij
 • Erfrecht
 • Schenkingen en testamenten
 • Huwelijksvermogensstelsels
 • Wettelijke samenwoning
 • Samenleven (feitelijke samenwoning)
 • Jeugdrecht
 • Naam- en voornamen
 • Persoonsgeesteszieke
 • Familie-en jeugdrechtbank
 • Kortgeding
 • Bevoegdheid
 • Bijzondere rechtsplegingen
 • Echtscheidingsprocedure
 • Nationaliteit
 • Internationaal privaatrecht

Gerelateerde trefwoorden

 • Burgerlijke stand
 • Gezinsrecht
 • Minderjarigheid
 • Meerderjarigheid
 • Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun huwelijksvermogensstelsel
 • Verwerping van de nalatenschap
 • Gelijkheid/niet-discriminatie
 • Orgaantransplantatie
 • Begraafplaats en lijkbezorging
 • Beschermde persoon/onbekwaamheid

Komen ook aan bod

 • Ontvoogding
 • Kleine nalatenschappen
 • Erfregeling landbouwbedrijven
 • Zegellegging
 • Boedelbeschrijving
 • Verdeling en veiling van onverdeelde goederen
 • Verkoop van onroerend goed door minderjaren en onbekwamen
 • Goederen van een afwezige
 • Onbeheerde nalatenschappen
 • Vorderingen van echtgenoten
 • Grensoverschrijdend hoede-en bezoekrecht
 • Beslag wegens onderhoudsverplichtingen
 • Onschendbaarheid van de woning
 • Eerbiediging privé- en gezinsleven
 • Rechten van het kind
 • Bevolking en bevolkingsregister
 • Rijksregister
 • Minderjarige handelaar
 • Huwelijksvoorwaarden handelaar

Publicaties en tijdschriften

Uw bibliotheek geeft u rechtstreeks toegang tot de bijdragen en uitspraken over het personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht in meer dan 40 Wolters Kluwer tijdschriften en 75 naslagwerken. Met inbegrip van deze toppers:

 • Artikelsgewijze Commentaar Personen- en familierecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Artikelsgewijze Commentaar Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Tijdschrift voor Familierecht
 • Notarieel en fiscaal maandblad
 • Tijdschrift Belgisch Burgerlijk Recht

Vraag over Jura Bibliotheken

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.