Jura Bibliotheek Handels- en consumentenrecht

 • Integrale teksten uit Wolters Kluwer tijdschriften en naslagwerken
 • Specifiek voor de rechtsmaterie Handels- en consumentenrecht
 • Onmiddellijk en onbeperkt te gebruiken in uw dossiers

Komt uw cliënt bij u aankloppen met de vraag om een handelsovereenkomst op te stellen? Heeft hij uw advies nodig voor een geschil in een handelstransactie? In de Bibliotheek Handels- en consumentenrecht vindt u onder meer alle bijdragen en uitspraken over handelspraktijken. Ook gerelateerde onderwerpen zoals het mededingingsrecht en aanverwante thema’s zoals franchising komen aan bod. Alles om uw cliënt rechtdoorzee advies te geven.

 

In de Jura bibliotheek Handels- en consumentenrecht vindt u onder meer:

Trefwoorden

 • Handelshuur
 • Wetboek van koophandel
 • Internationaal economisch recht
 • Bijzondere handelscontracten
 • Consumentenrecht
 • Handelspraktijken

Gerelateerde trefwoorden

 • Verkopen aan consumenten
 • Rechtbank van koophandel
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon
 • Mededingingsrecht
 • Financieringshuur
 • Inpandgeving handelszaak
 • Vestigingsrecht
 • Consumentenkrediet
 • Gegevens en verwerking van persoonsgegevens
 • Informatica-contractenrecht
 • Internet en e-commerce
 • Vrij verkeer van goederen
 • Vrij verkeer van diensten
 • Mededingingsrecht
 • Consumentenbescherming

Komen ook aan bod

 • Cheque
 • Beroepsverenigingen
 • Beroepsuitoefeningsverbod
 • Postwet
 • Levensmiddelen
 • Betalingsachterstand bij handelstransacties
 • Alleenverkoop
 • Franchising
 • Handelsagentuurovereenkomst
 • Veiligheid van de consumenten
 • Kruispuntbank van ondernemingen
 • Ondernemingsloketten

Publicaties en tijdschriften

Uw bibliotheek geeft u rechtstreeks toegang tot de bijdragen en uitspraken over het handels- en consumentenrecht in meer dan 40 Wolters Kluwer tijdschriften en 75  naslagwerken. Met inbegrip van deze toppers:

 • Bestendig Handboek distributierecht
 • Handelspraktijken en mededinging/Pratique du commerce et concurrence
 • Artikelsgewijze Commentaar Handels- en economisch recht
 • Artikelsgewijze Commentaar
 • Bijzondere overeenkomsten
 • Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht/Revue internationale du droit des affaires
 • Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën/Revue du droit des industries de réseau
 • Intellectuele rechten/Droits intellectuels

Vraag over Jura Bibliotheken

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.