Jura Bibliotheek Bouwrecht

 • Integrale teksten uit Wolters Kluwer tijdschriften en naslagwerken
 • Specifiek voor de rechtsmaterie Bouwrecht
 • Onmiddellijk en onbeperkt te gebruiken in uw dossiers

Het bouwproces staat bol van de complexe regelingen en vergunningen. Er kan dus heel wat fout lopen voor verschillende betrokken partijen. Met de Bibliotheek Bouwrecht staat u uw cliënten maximaal bij om aan alle mogelijke schendingen van het bouwrecht het hoofd te bieden. De bibliotheek biedt bijvoorbeeld uitgebreide juridische informatie over koop op plan. Ook gerelateerde onderwerpen zoals bodemsanering en zelfs aanverwante thema’s zoals de aansprakelijkheid van de architect worden uitvoerig behandeld.


 

In de Jura Bibliotheek Bouwrecht vindt u onder meer:

Trefwoorden

 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Huisvesting
 • Monumenten, landschappen en stadsrenovatie
 • Overheidsopdrachten
 • Bouwrecht
 • Koop op plan (Wet Breyne)
 • Deskundigenonderzoek

Gerelateerde trefwoorden

 • Dijken, polders en wateringen
 • Bodemsanering
 • Administratief kortgeding bij stedenbouw
 • Vestigingsrecht
 • Socialezekerheidsbijdragen voor niet-geregistreerde aannemer
 • Bodemverontreiniging

Komen ook aan bod

 • Schorsing in de stedenbouw
 • Asbest
 • Erfdienstbaarheden bij afstand van bepaalde bouwwerken
 • Verplichtingen non-aedificandi
 • Verbintenissen uit onrechtmatige daad
 • Vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop en verkoop
 • Voorrecht van de onderaannemer
 • Aansprakelijkheid van de architect/aannemer
 • Beroepsaansprakelijkheid van notarissen
 • Veldwetboek
 • Agrarisch recht
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Verzekering B.A. gebouw
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Veiligheidscoördinator
 • Ruilverkaveling landeigendommen

Publicaties en tijdschriften

Uw bibliotheek geeft u rechtstreeks toegang tot de bijdragen en uitspraken over het bouwrecht in meer dan 40 Wolters Kluwer tijdschriften en 75 naslagwerken. Met inbegrip van deze toppers:

 • Notarieel en fiscaal maandblad
 • Tijdschrift Gemeenterecht
 • Bestendig handboek deskundigenonderzoek
 • Artikelsgewijze Commentaar Bijzondere Overeenkomsten
 • Tijdschrift Huur
 • Tijdschrift voor Appartementsrecht
 • Tijdschrift voor Milieurecht

Vraag over Jura Bibliotheken

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.