Jura Modellen Vennootschapsrecht

 • Alle veelgebruikte contracten en vennootschapsdocumenten
 • Opgesteld door vakspecialisten in meerdere talen
 • Met rechtstreekse linken naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer


Van alle belangrijke documenten die te maken hebben met het leven van vennootschappen vindt u een voorbeeld in Jura Modellen Vennootschapsrecht. Ze werden verrijkt met commentaar en handige links naar relevante rechtsbronnen. Via permanente updates garanderen we de juridische en formele correctheid van alle opgenomen templates.


Alle documenten uit de papieren publicaties:

 • Modellen voor het bedrijfsleven (MBL)
  Auteurs: W. Van Minnebruggen, H. De Wilde, J. Lambers, L. Cappelle
 • Modellen voor het Vennootschapsleven
  Auteurs: P. Verschelden, H. Vandamme, F. De Clippel, J. Sandra, R. Messiaen, D. Vanneste, W. Vanneste, D. Nguyen

Jura Modellen Vennootschapsrecht bevat al deze documenten:

Publiek recht

 • Gelijkheid/Niet-discriminatie, vennootschappenrecht

Burgerlijk recht

 • Burgerlijk wetboek
 • Rechtspersoonlijkheid
 • Toerekenbaarheid van de fout, rechtspersonen

Gerechtelijk privaatrecht

 • Gerechtelijk wetboek
 • Procesbevoegdheid vennootschappen en verenigingen
 • Rechtbank van koophandel, vennootschap, EESV
 • Kort geding, vennootschapsrecht

Handels-, economisch, financieel recht

 • Vennootschappen
 • Accountants en belastingconsulenten, vennootschap
 • Economisch recht: Frankrijk en Nederland, vennootschapsrecht

Strafrecht

 • Strafwetboek
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid, rechtspersoon
 • Straffen (ontbinding van de rechtspersoon, sluiting van één of meer inrichtingen, bekendmaking of verspreiding van de beslissing, geldboete, verbeurdverklaring)
 • Cumulatie burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid
 • Misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen)

Belastingrecht

 • Algemeen belastingrecht
 • Btw
 • Inkomstenbelastingen
 • Internationaal belastingrecht

Sociaal recht

 • Arbeidsovereenkomst, verhouding van ondergeschiktheid en gezag, vennoten en mandatarissen van vennootschappen

Grensoverschrijdend recht

 • Europese Unie - Europees recht: vennootschappen
 • Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen, exclusieve bevoegdheid, vennootschappen.


Vraag over Jura Modellen

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.