Jura Modellen Procedure

 • Tal van gebruiksklare proceduredocumenten
 • Opgesteld door vakspecialisten in meerdere talen
 • Met rechtstreekse linken naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Jura Modellen Procedure is dé bron voor gebruiksklare en vooraf ingevulde proceduredocumenten.
U kunt ze downloaden en bewerken in Word – zodat u ze meteen kunt gebruiken in een burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve procedure.

Alle documenten uit de papieren verzameling ‘Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk (AMR)’ zijn opgenomen in Jura Modellen Procedure.

Auteurs: A. Declerck, E. Forrier, P. Marchal, P. Snoeck, R. Soetaert, J. Uyttersprot

Jura Modellen Procedure bevat al deze documenten:

Publiek recht

 • Raad van state

Burgerlijk recht

 • Burgerlijk wetboek
 • Afstamming
 • Voogdij
 • Mede-eigendom
 • Huwelijksvermogensstelsels
 • Voorrechten en hypotheken
 • Persoon geesteszieke

Gerechtelijk privaatrecht

 • Gerechtelijk wetboek
 • Algemene beginselen
 • Bevoegdheid
 • Rechtspleging
 • Verstek
 • Tussengeschillen
 • Bewijs
 • Eenzijdig verzoekschrift
 • Verzoekschrift op tegenspraak
 • Kort geding
 • Rechtsmiddelen ...

Handels-, economisch, financieel recht

 • Gerechtelijk akkoord
 • Faillissement

Strafrecht

 • Strafwetboek
 • Strafrechtspleging
 • Voorlopige invrijheidstelling

Jura Modellen Contracten is beschikbaar voor:

 

  Via abonnement Via Jura Credits
Jura Beschikbaar Beschikbaar
Jura One x Beschikbaar
Jura Gerechtsdeurwaarders x x
Jura Notariaat Beschikbaar Beschikbaar
Jura voor bedrijfs- en overheidsjuristen x x

 

Vraag over Jura Modellen

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.