Jura Modellen Contractenrecht

 • Standaardovereenkomsten in allerlei rechtsgebieden
 • Up-to-date en opgesteld door vakspecialisten
  volgens de geldende vormvereisten
 • Vrij aanpasbaar in Word met rechtstreekse linken naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer


In Jura Modellen Contractenrecht vindt u alle veelgebruikte overeenkomsten. Elk document is volledig vrij aanpasbaar en werd door onze auteurs verrijkt met commentaar op cruciale plaatsen. U kunt ook meteen doorklikken naar de relevante rechtsbronnen bij elk beding of artikel.

Alle documenten uit de papieren publicatie 'Modellen voor het bedrijfsleven (MBL)' zijn opgenomen in Jura Modellen Contractenrecht.

Auteurs: W. Van Minnebruggen, H. De Wilde, J. Lambers, L. Cappelle

Jura Modellen Contractenrecht bevat al deze documenten:

Publiek recht

 • Rijkscomptabiliteit en –financiën
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Huisvesting
 • Overheidsopdrachtenwet
 • Milieurecht: Bodemsanering

Burgerlijk recht

 • Burgerlijk wetboek:bescherming gezinswoning, vorderingen op grond van afstamming, mede-eigendom, vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, gemene muur en gracht, verbintenissen uit overeenkomst, schadevergoeding bij onrechtmatige daad, huwelijksvermogensstelsels, wettelijke samenwoning, bijzondere contracten, koop en verkoop, ruil, huur van goederen, aannemingsrecht en bouwrecht, lening, verplichtingen bewaarnemer, kanscontracten, lastgeving, dading, zekerheidsovereenkomsten, voorrechten en hypotheken, verjaring
 • Opstal
 • Veldwetboek
 • Verenigingen
 • Koop op plan

Gerechtelijk privaatrecht

 • Gerechtelijk wetboek: eenzijdig verzoekschrift, bijzondere rechtsplegingen (geschillen inzake huur, uithuiszetting), beslag en executie
 • Notariaat

Handels-, economisch, financieel recht

 • Wetboek van koophandel: handelspand, vervoer (spoorwegvervoer, intern recht, C.M.R., aansprakelijkheid vervoerder), cognossement
 • Intellectuele rechten
 • Vennootschappen
 • Inpandgeving handelszaak
 • Bank- en kredietwezen: Centrale voor Kredieten aan Particulieren, hypothecair krediet
 • Mededingingsrecht: bescherming economische mededinging
 • Bijzondere handelscontracten
 • Financieringshuur
 • Consumentenrecht
 • Faillissement
 • Informatie en informatica

Sociaal recht

 • Pensioenen werknemers
 • Sociale zekerheid der werknemers
 • Arbeidsbescherming
 • Syndicale afvaardiging arbeidsovereenkomsten
 • Loopbaanonderbreking
 • Welzijn van de werknemers

Grensoverschrijdend recht

 • Europese Unie - Europees recht: vrijstellingen, misbruik van machtspositie, toepassing van art. 81 en 82, consumentenbescherming

Jura Modellen Contracten is beschikbaar voor:

 

  Via abonnement Via Jura Credits
Jura Beschikbaar Beschikbaar
Jura One x Beschikbaar
Jura Gerechtsdeurwaarders x x
Jura Notariaat Beschikbaar Beschikbaar
Jura voor bedrijfs- en overheidsjuristen x x

 

Vraag over Jura Modellen

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.