Alle Jura Modellen

 • 4.000 gebruiksklare juridische modellen en templates
 • Contracten en akten in alle rechtsgebieden
 • 100% aanpasbaar en met rechtstreekse linken naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer


Jura Modellen telt meer dan 4.000 standaardbrieven, contracten, akten en proceduredocumenten uit allerlei rechtsgebieden. Het totaalpakket bevat modellen voor vennootschappen, strafrecht, contractenrecht, milieurecht, administratieve procedures ...

U vindt in deze “Alle Jura Modellen” bibliotheek alle modellen uit de vier toonaangevende verzamelingen: Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk (AMR), de Modellen voor het bedrijfsleven (MBL), de Modellen voor het Vennootschapsleven en de Vastgoedmodellen.

Alle Jura Modellen

Publiek recht

 • Gelijkheid/niet-discriminatie, vennootschappenrecht
 • Raad van State
 • Rijkscomptabiliteit en -financiën
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Huisvesting
 • Overheidsopdrachtenwet
 • Milieurecht: bodemsanering Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Burgerlijk recht

 • Burgerlijk wetboek
 • Rechtspersoonlijkheid
 • Bescherming gezinswoning
 • Afstamming
 • Voogdij
 • Mede-eigendom
 • Vruchtgebruik
 • Recht van gebruik en bewoning
 • Gemene muur en gracht
 • Verbintenissen uit overeenkomst
 • Toerekenbaarheid van de fout, rechtspersonen
 • Schadevergoeding bij onrechtmatige daad
 • Huwelijksvermogensstelsels (wettelijk huwelijksvermogensstelsel, bestuur gemeenschap, scheiding van goederen, gerechtelijke scheiding van goederen)
 • Wettelijke samenwoning
 • Bijzondere contracten
 • Koop en verkoop
 • Ruil
 • Huur van goederen
 • Lening
 • Verplichtingen bewaarnemer
 • Kanscontracten
 • Lastgeving
 • Dading
 • Zekerheidsovereenkomsten
 • Voorrechten en hypotheken
 • Verjaring
 • Opstal
 • Veldwetboek
 • Verenigingen
 • Koop op plan
 • Persoon geesteszieke

Gerechtelijk privaatrecht

 • Gerechtelijk wetboek
 • Procesbevoegdheid vennootschappen en verenigingen
 • Rechtbank van koophandel, vennootschap, EESV
 • Kort geding, vennootschapsrecht

Handels-, economisch, financieel recht

 • Vennootschappen
 • Accountants en belastingconsulenten, vennootschap
 • Economisch recht: Frankrijk en Nederland, vennootschapsrecht

Strafrecht

 • Strafwetboek
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid, rechtspersoon
 • Straffen (ontbinding van de rechtspersoon, sluiting van één of meer inrichtingen, bekendmaking of verspreiding van de beslissing, geldboete, verbeurdverklaring)
 • Cumulatie burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid
 • Misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen)

Belastingrecht

 • Algemeen belastingrecht
 • Btw
 • Inkomstenbelastingen
 • Internationaal belastingrecht

Sociaal recht

 • Arbeidsovereenkomst, verhouding van ondergeschiktheid en gezag, vennoten en mandatarissen van vennootschappen

Grensoverschrijdend recht

 • Europese Unie - Europees recht: vennootschappen
 • Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen, exclusieve bevoegdheid, vennootschappen.


Deze Jura Modellen verzameling is beschikbaar voor:

 

  Via abonnement Via Jura Credits
Jura Beschikbaar Beschikbaar
Jura One x Beschikbaar
Jura Gerechtsdeurwaarders x x
Jura Notariaat Beschikbaar Beschikbaar
Jura voor bedrijfs- en overheidsjuristen x x

 

Vraag over Jura Modellen

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 24 uur.

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

Ben je student? Het is niet mogelijk om een proeftoegang aan te vragen voor studenten. Ontdek hier het Jura Campus aanbod.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.