Ziekte veroorzaakt door covid-19-virus is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten

Werknemers die tussen 18 maart 2020 en 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven uit de cruciale sectoren en essentiële diensten, en die covid-19 hebben opgelopen, hebben recht op een beroepsziekteuitkering. De federale regering vult het KB met de beroepsziektelijst aan met een code 1.404.03 voor die werknemers (of hun nabestaanden).
Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, zal de werknemers vergoeden die:
 • beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en essentiële diensten (ook: overheidspersoneel),
 • in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020,
 • op voorwaarde dat:
  • bij hen covid-19 werd vastgesteld in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020,
  • de werkomstandigheden of de uitgeoefende beroepsactiviteiten van die aard waren dat het geregeld onmogelijk was om de anderhalvemeterregel na te leven bij de contacten met andere personen,
  • er maximum 14 dagen verlopen zijn tussen het moment waarop de ziekte zich manifesteerde en de laatste daadwerkelijke werkzaamheden buitenshuis, en
  • er maximum 14 dagen lagen tussen het moment waarop de ziekte zich manifesteerde en de datum waarop de onderneming geschrapt werd van de lijst van de bedrijven uit de cruciale sectoren en essentiële diensten.
Er wordt alleen rekening gehouden met een tewerkstelling tot en met 17 mei 2020, omdat op 18 mei de tweede fase van de exitstrategie van start ging en de sociale contacten toen niet langer beperkt bleven tot de werkomgeving in een cruciale sector of essentiële dienst. De periode van 14 dagen is relevant omdat intussen gebleken is dat covid-19 een incubatietijd heeft van maximum 14 dagen.
Het bijzonderemachten-KB heeft uitwerking vanaf 18 maart 2020.
Zorgpersoneel heeft al recht op een beroepsziekteuitkering. Immers, personeel dat werkt in de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging of verpleging aan huis, dat laboratoriumwerk werkt en of zich bezig houdt met andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar er een verhoogd infectierisico bestaat, valt al onder de code 1.404.03 van de beroepsziektelijst.
Eerder publiceerde de federale regering ook al een koninklijk besluit dat covid-19 erkende als beroepsziekte voor vrijwilligers in de zorgsector en voor vrijwillige ambulanciers.

Gepubliceerd op 10-07-2020

  231