Zicht op loopbaanverleden dankzij mycareer.be

De ministers Kris Peeters en Maggie De Block hebben de loopbaantoepassing mycareer.be voorgesteld. Die geeft burgers een volledig overzicht van hun loopbaan. De databank is een initiatief van de openbare instellingen van de sociale zekerheid, aangestuurd door de vzw Sigedis en de RSZ.

Alle loopbanen

Mycareer.be is een onlinetoepassing die de loopbaangegevens van burgers bevat. De toepassing biedt op een gebruiksvriendelijke manier – in de vorm van een tijdlijn – een overzicht van de loopbaan, dus van alle jobs en periodes van inactiviteit (zoals werkloosheid en loopbaanonderbrekingen). De gegevens gaan over álle professionele statuten – werknemer, ambtenaar en zelfstandige.

Daarnaast biedt de detailview een tekstueel overzicht van alle professionele activiteiten, dat je kunt sorteren per tewerkstelling (“Mijn CV”) of per jaar. In het overzicht per jaar zie je meer details, zoals het loon en het aantal gewerkte dagen. Je kunt de lijsten exporteren naar een pdf-bestand.

Burgers krijgen toegang tot de toepassing met hun eID-kaart.

Gegevens zélf raadplegen

Vroeger was het mogelijk om bij de overheid een overzicht te krijgen van je loopbaan, maar daarvoor moest je een schriftelijke aanvraag doen. Met mycareer.be krijgt de burger zelf toegang tot zijn gegevens. Op die manier wordt het voor hem volkomen helder welke persoonlijke loopbaangegevens de overheid over hem bijhoudt.

Als een burger twijfelt over de juistheid van de gegevens, dan kan hij dat online melden. Eventuele onjuistheden springen sneller in het oog als je de gegevens direct kunt nakijken, dan als je pas na verloop van jaren zicht krijgt op de gegevens.

Persoonlijke situatie inschatten

“Mycareer.be komt tegemoet aan reële behoeften op de werkvloer”, zegt Steven Janssen, algemeen directeur van Sigedis. “Zo krijgen we vragen om een loopbaanoverzicht van mensen die hun nuttige beroepservaring willen bewijzen voor hun loonschaal bij een nieuwe werkgever. Of van werknemers die hun anciënniteit moeten bewijzen bij hun werkgever om in aanmerking te komen voor sommige voordelen (bijvoorbeeld een sociaal plan, tijdskrediet of deeltijds werken). Mycareer.be is dan een betrouwbare en makkelijk te consulteren tool. En vanzelfsprekend kan de toepassing ook heel goed dienen als geheugensteuntje bij het opmaken van een cv.”

Mycareer.be maakt het ook mogelijk om je sociale rechten goed in te schatten. Heb je voldoende prestaties geleverd voor tijdskrediet? Behoort een flexi-job tot je mogelijkheden? Is het verstandig om op dit moment een pauze in te bouwen? Mycareer.be begeleidt de burger bij het maken van loopbaankeuzes.

Voor professionals die zich bezighouden met begeleiding en ondersteuning van de loopbaan is mycareer.be ook een stap vooruit. Als de loopbaanbegeleider zich kan baseren op gegevens die de burger uit mycareer.be haalt, kan hij sneller een goed onderbouwd advies geven.

Oorsprong van de gegevens

De gegevens in mycareer.be zijn afkomstig uit de aangiften die (onder meer) werkgevers, sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen regelmatig indienen bij de instellingen van de sociale zekerheid. Mycareer.be wordt automatisch bijgewerkt met de nieuwste gegevens en blijft zo altijd up-to-date.

De gegevens in mycareer.be zijn neutraal: ze zijn dus niet geïnterpreteerd of bewerkt.

Toekomstplannen

“De ontwikkeling van mycareer.be is op dit moment nog niet voltooid”, zegt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. “In de toekomst wordt de databank verrijkt met extra loopbaangegevens, zoals studentenjobs en leercontracten. En we werken ook een methode om politieke mandaten in de databank te krijgen.”
Bron:

Gepubliceerd op 02-09-2017