Werkgever krijgt ongeveer 3.000 euro voor een arbeidspostaanpassing

Werkgevers die een persoon met een arbeidsbeperking tewerkstellen, hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten voor de aanpassing van de arbeidspost. In de periode 2016-2018 betaalde de Vlaamse overheid daarvoor gemiddeld 3.061 euro uit per arbeidspost. Dat bedrag daalt echter van jaar tot jaar, en het aantal aanvragen is een pak hoger dan het aantal uitkeringen dat uiteindelijk wordt toegekend. De werknemer zelf heeft recht op een tussenkomst in de kosten voor aangepast arbeidsgereedschap en aangepaste arbeidskledij. Dat bedrag komt op ongeveer 1.000 euro per toegekende aanvraag.

In 2016 dienden de werkgevers 122 aanvragen in voor tegemoetkoming in een arbeidspostaanpassing. Dat aantal daalde naar 98 in 2018. Al zouden de cijfers in 2019 weer wat hoger liggen (de exacte cijfers zijn nog niet bekend). Door de band genomen wordt zo’n 70% van de aanvragen ingewilligd.

Het bedrag dat de overheid terugbetaalde, daalt echter gestaag: van 3.522 euro per arbeidspost in 2016, naar 3.207 euro in 2017 en 2.456 euro in 2018. Voor de eerste 6 maanden van 2019 zaten we op 1.281 euro per arbeidspost.

De meeste arbeidspostaanpassingen met terugbetaling vonden in de periode 2016-2018 plaats in de sectoren maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, bouw en groothandel.

Noteer alvast dat de Vlaamse regering voor 2020 een bedrag van 300.000 euro heeft uitgetrokken voor arbeidspostaanpassingen en van 1 miljoen euro voor tussenkomsten in arbeidsgereedschap. En dat is een pak meer dan het totaalbedrag dat de voorbije jaren werd toegekend.
 

Bron:

Gepubliceerd op 31-01-2020

  246