Vlaamse overheid publiceert lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen (arbeidsmigratie)

De Vlaamse overheid heeft een lijst met middengeschoolde functies gepubliceerd waarvoor er een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat. Voor de functies op die lijst is geen arbeidsmarktonderzoek vereist, zodat men gemakkelijker aan de slag kan.

Arbeidsmigratie

De ‘single permit’ is een verblijfsdocument dat toelaat om toegang te hebben tot de arbeidsmarkt. Europa voorziet hier in één enkele aanvraagprocedure voor de gecombineerde vergunning voor werk en verblijf van onderdanen uit derde landen (Richtlijn 2011/98).
De omzetting van die tekst was complex, maar uiteindelijk is de invoering van de ‘single permit’ afgerond met de federale instemming met het samenwerkingsakkoord dat de regels voor de aanvraagprocedure coördineert en dat in werking getreden is op 24 december 2018.
In die eindfase werd ook een Vlaams besluit gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Vlaanderen op het vlak van economische migratie verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is voor het invoeren van een gecombineerde aanvraagprocedure en de aflevering van een ‘single permit’. Op die manier wil Vlaanderen buitenlands talent aantrekken en knelpuntberoepen invullen.

Vermoeden

De Vlaamse regels die sinds begin dit jaar van kracht zijn, bepalen dat de toelating tot arbeid van bepaalde duur alleen wordt uitgereikt aan de in België gevestigde werkgever ‘als het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door een nog te volgen beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding, geschikt is om de arbeidsplaats in kwestie op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn te bekleden’ (bijzondere economische of sociale reden).
Maar die voorwaarden worden vermoed vervuld te zijn voor functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is. De bevoegde minister stelt tweejaarlijks, na raadpleging van de Adviescommissie voor Economische Migratie, een lijst op met middengeschoolde functies waarvoor er een structureel tekort aan arbeidskrachten (knelpuntberoepen) is. Dat is nu gebeurd in een ministerieel besluit van 19 december 2018.
‘Middengeschoolde functies’ zijn functies waarvoor kwalificaties van niveau 3 of 4 vereist zijn op basis van ervaring of opleiding.

Lijst

Voor volgende middengeschoolde functies bestaat een structureel tekort aan arbeidskrachten: bestuurder bouwplaatsmachines, bestuurder trekker-oplegger, bordenbouwer, chef-kok, industrieel elektrotechnisch installateur, technicus industriële installaties, technicus ontwerper industriële automatisering, technicus industriële automatisering, installateur van datacommunicatienetwerken, kraanbestuurder, onderhoudselektricien, technicus elektronische installaties, terchnicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica, onderhoudsmecanicien, onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens, onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties, monteur centrale verwarmingsinstallaties, pijpfitter, residentieel elektrotechnisch installateur, sanitair installateur, slager, technicus voertuigen, technieker werf-, landbouw- en hefmachines, vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen, vrachtwagenbestuurder vaste wagen, zorgkundige.

In werking

Het besluit van 19 december 2018 treedt in werking op 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 1 maart 2021.
Bron:

Ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat, BS 29 januari 2019

Gepubliceerd op 02-02-2019

  379