Vlaams opleidingsverlof: vraag terugbetaling nu digitaal aan

Vlaanderen zet volop in op levenslang leren. Die oefening resulteerde in een hervorming van drie opleidingsincentives: het Vlaams opleidingsverlof, het Vlaams opleidingskrediet, en de Vlaamse opleidingscheques.

Het Vlaams opleidingsverlof wil werknemers stimuleren om arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen te volgen. Dit stelsel vervangt vanaf het schooljaar 2019-2020 het stelsel van het betaald educatief verlof. Dankzij het Vlaams opleidingsverlof heeft de werknemer het recht om:

- van het werk afwezig te zijn, 

- met behoud van het (geplafonneerde) loon dat op het gewone tijdstip wordt uitbetaald, 

- om een opleiding te volgen, te studeren of examens af te leggen.

De werkgever kan rekenen op een forfaitaire terugbetaling van die verlofuren via een nieuw digitaal platform bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Op die manier wordt het administratief proces gedigitaliseerd.

Concreet:

- De werkgever kan de terugbetalingsaanvraag digitaal indienen via het zogenaamde WSE-loket (het luik voor de aanvraag tot terugbetaling staat online sinds 23 september). 

- De aanvraag gebeurt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding (of 3 maanden na indiensttreding bij verandering van werkgever). Dat kan werknemer per werknemer of via een csv-bestand, waardoor men voor meerdere werknemers in bulk de gegevens kan aanleveren. 

- De dossiers voor het betaald educatief verlof van het voorbije schooljaar 2018-2019 kunnen worden ingediend tot 31 december 2019. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de e-mail geldt als bewijs.

Gepubliceerd op 15-10-2019

  338