Verlof om dringende redenen en vakantie

De werknemer heeft recht op 10 dagen onbetaald verlof om familiale (of andere dringende sociale) redenen. Niets belet de werkgever meer dan 10 dagen toe te kennen.
Deze dagen blijven echter allen onbetaald en worden niet gelijkgesteld voor wat het recht op jaarlijkse vakantie of de berekening van het vakantiegeld.

zie : Verlof om dwingende redenen (familiaal verlof)

Gepubliceerd op 22-05-2017

  2614