Uitbreiding van de aanvullende vakantie

De regeling ‘aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit’ waarborgt vakantierechten voor wie pas aan de slag gaat of na een lange periode opnieuw begint te werken. Deze regeling is uitgebreid. Ook wie (deeltijds) ouderschapsverlof heeft opgenomen, valt nu onder de categorie van zij die de activiteit hervatten.

Zie:

Gepubliceerd op 22-05-2017