Uitbreiding sociaal verlof naar grootouders die voor zieke kleinkinderen zorgen?

Cao nr. 45 voorziet voor werknemers het recht om maximum 10 kalenderdagen per jaar afwezig te zijn omwille van "dwingende redenen" (ook gekend als sociaal verlof of familiaal verlof). Dwingende redenen zijn niet-voorziene gebeurtenissen die los van het werk staan, en die een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereisen, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Eén van de voorziene dwingende redenen is de ziekte, het ongeval of de opname in het ziekenhuis van iemand die onder hetzelfde dak woont als de werknemer (echtgenoot, kind, ...), of van een aan- of bloedverwant in de 1e graad die niet onder hetzelfde dak woont ((schoon)ouders, (schoon)kinderen).
Volgens de huidige regels kan een grootouder dus geen sociaal verlof opnemen om voor een ziek kleinkind te zorgen. Op voorstel van de Gezinsbond onderzoekt minister Kris Peeters nu of het mogelijk is om de wet aan te passen, zodat ook grootouders de 10 dagen sociaal verlof kunnen gebruiken om een ziek kleinkind op te vangen.
Het sociaal verlof is onbetaald, tenzij anders bepaald is binnen de onderneming of sector. De werkgever moet steeds op voorhand verwittigd worden, en kan een bewijs van de dwingende reden opvragen.

Bron:

Collectieve arbeidsovereenkomst 45 van 19 december 1989 houdende invoering van een verlof om dwingende redenen

Persbericht Kris Peeters

Verlof om dwingende redenen (familiaal verlof) - Praktische module

Verlof om dwingende redenen (familiaal verlof) - Juridische module

Verlof om dwingende redenen: overzicht sectorale afwijkingen

Gepubliceerd op 26-10-2018

  1196