Tijdskrediet: nieuwe formulieren

De aanvraagformulieren tijdskrediet werden aangepast naar aanleiding van de recente wijziging van het KB van 12 december 2001. 
 
De nieuwe reglementering met betrekking tot het recht op onderbrekingsuitkeringen voorziet dat:
  • werknemers geen recht meer hebben op onderbrekingsuitkeringen in geval van niet-gemotiveerd tijdskrediet;
  • het recht op onderbrekingsuitkeringen wordt uitgebreid met 12 maanden voor tijdskrediet met bepaalde motieven (gezien de CAO nr. 103 op vandaag ongewijzigd blijft, kan een werknemer momenteel enkel genieten van uitkeringen voor een periode zoals voorzien in de CAO nr. 103);
  • in het eindeloopbaanstelsel de leeftijdsgrens op 60 jaar wordt gebracht (in plaats van 55 jaar). 
Er bestaan nu 2 types aanvraagformulieren:
  •  aanvraagformulieren "oude" reglementering zoals van toepassing voor 01.01.2015;
  •  aanvraagformulieren "nieuwe" reglementering zoals van toepassing vanaf 01.01.2015.
U vindt de aanvraagformulieren oude en nieuwe reglementering terug onder Formulieren C61 tijdskrediet

Gepubliceerd op 22-05-2017