Tijdelijke werkloosheid ‘corona’: overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020

De overgangsperiode voor het soepele regime van tijdelijke werkloosheid na de corona-epidemie is gestart op 1 september 2020 en loopt tot en met 31 december 2020.

Samengevat:

  • Tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval als ze het gevolg zijn van werkgebrek wegens economische redenen en het bv. nog mogelijk is om enkele dagen per week te werken. Ook de procedure voor het indienen van tijdelijke werkloosheid werd sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. 
  • Vanaf 1 september 2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure (geen mededelingen verzenden aan de RVA en vrijstelling van de controlekaart C3.2A). Zij kunnen dat doen tot en met 31 december 2020. 
  • Voor de andere sectoren zijn vanaf 1 september 2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden). Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31 december 2020 wel nog overgangsmaatregelen van toepassing.
Meer informatie:

- Coronavirus COVID-19: soepele regeling tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot eind augustus (voor zwaar getroffen sectoren tot eind 2020) (nieuwsbericht)
- Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (praktische module)
 
Bron:

Gepubliceerd op 04-09-2020

  281