Ter beschikking stellen van werknemers aan gebruikers

De terbeschikkingstelling van werknemers wordt aan banden gelegd om misbruik tegen te gaan. Voortaan zal de gebruiker enkel nog instructies kunnen geven die het gezag van de werkgever niet uithollen. Dat moet blijken uit een geschreven overeenkomst waarin het instructierecht van de gebruiker gedetailleerd omschreven wordt.
Zie: Ter beschikking stellen van werknemers aan gebruikers
 

Gepubliceerd op 29-07-2013

  330