Stelsel van loopbaansparen nog even uitgesteld

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft het mogelijk gemaakt dat een werknemer via het stelsel van loopbaansparen ‘tijd spaart’ om later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als verlof op te nemen.
Dit onderdeel van de wet zou normaal in werking treden op 1 augustus 2017. Al krijgt de Nationale Arbeidsraad (NAR) in tussentijd sowieso wel de kans om een cao te sluiten over het loopbaansparen. In dat geval zal het wettelijk kader geen uitwerking hebben en zonder gevolgen blijven.
Maar de wet bepaalt ook dat de datum van inwerkingtreding via een KB nog verder kan worden opgeschoven met maximum 6 maanden. Dat is nu gebeurd. Een KB dat in werking treedt op 15 juli 2017, verlengt de termijn met 6 maanden. De datum van inwerkingtreding wordt dus vastgepind op 1 februari 2018.
Bedoeling van dit stelsel is uiteraard om de werknemer de kans te geven om zijn loopbaan voor een stuk zelf te sturen en om ‘adempauzes’ te nemen in zijn professionele leven. Het begrip ‘tijd’ wordt strikt omschreven in de wet en omvat onder andere de conventionele verlofdagen toegekend door een cao op sectoraal of ondernemingsniveau, en die vrij te bepalen zijn door de werknemer.
Het initiatief om zo’n stelsel in te voeren ligt bij de sectoren en de ondernemingen, maar de werknemer is nooit verplicht om eraan deel te nemen. Loopbaansparen is sowieso enkel mogelijk als daarvoor een kader (invoering en uitwerking van een raamwerk) wordt uitgewerkt bij cao.
Bron:

Koninklijk besluit van 25 juni 2017 tot uitvoering van artikel 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 5 juli 2017

Gepubliceerd op 12-07-2017

  491