Stageplicht privé-sector verder uitgewerkt (KB 19/02/2013)

Het KB van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 42/1 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 11 maart 2013 voert de verplichting voor werkgevers in de privésector om samen een minimaal aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen, verder uit. Het KB bepaalt nu hoe het totale personeelsbestand, uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE’s), wordt berekend en hoe het aantal ter beschikking gestelde werkplekleerplaatsen wordt vastgesteld.

Gepubliceerd op 29-07-2013

  263