Sociale verkiezingen 2020: Opgelet, de occulte periode is aangebroken!

Voor de meeste bedrijven die in mei sociale verkiezingen organiseren is de zogenaamde ‘occulte periode’ gestart. Een periode van 65 dagen waarin alle verkiezingskandidaten een bijzondere ontslagbescherming genieten. En dat vraagt om extra waakzaamheid. Werkgevers zijn op dit ogenblik immers nog niet officieel op de hoogte van wie zich al dan niet kandidaat heeft gesteld…

We frissen de belangrijkste principes van deze bijzondere periode kort voor u op.

Bijzondere ontslagbescherming

In mei 2020 worden er opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd in de ondernemingen die gemiddeld meer dan 50 werknemers tewerkstellen. Niet alleen de werknemers die uiteindelijk worden verkozen om in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en/of de Ondernemingsraad te zetelen zijn beschermd tegen ontslag, ook de werknemers die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen genieten van de bijzondere ontslagbescherming.

Gedurende 65 dagen

Die bescherming begint al te lopen 30 dagen voor de aanplakking van het bericht dat de sociale verkiezingen aankondigt (X-30). Dus voordat de kandidaten bekend zijn. De werkgever wordt immers pas 35 dagen na het bericht dat de sociale verkiezingen aankondigt officieel op de hoogte gebracht van de kandidatenlijsten.
Voor de meeste bedrijven die sociale verkiezingen organiseren, is de occulte periode intussen gestart. Maar officieel kan dat nog tot en met 25 januari 2020. De occulte periode moet conform de wetgeving aanvangen tussen 12 en 25 januari 2020 (x-30) en eindigt, afhankelijk van de verkiezingsdatum, tussen 17 en 30 maart 2020 (x+35).

Opletten bij ontslag

Gedurende de occulte periode weet de werkgever dus niet wie de kandidaten zijn. En dus ook niet welke werknemer al dan niet beschermd is tegen ontslag.
Wie toch wil overgaan tot ontslag, is dus beter waakzaam. Wie zich kandidaat stelt voor de sociale verkiezingen kan tijdens de occulte periode alleen worden ontslagen omwille van een dringende reden vooraf aangenomen door de arbeidsrechtbank, of een economische of technische reden vooraf erkend door het bevoegd paritair orgaan.
Werkgevers die tijdens de occulte periode iemand ontslaan die zich kandidaat heeft gesteld kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan. De betrokken werknemer kan zijn re-integratie in de onderneming aanvragen. Werkgevers die dit weigeren, zijn verplicht om de betrokkene een beschermingsvergoeding te betalen. En die kan oplopen tot een aantal jaren loon.

Uitzondering

In een aantal gevallen kunnen kandidaten die op X+35 werden voorgedragen nog worden vervangen door een andere kandidaat. De occulte periode wordt in dat geval verlengd tot half mei 2020.

- Algemene informatie over sociale verkiezingen (thematische fiche)
- Duur van de beschermingsperiode (praktische toelichting)

Gepubliceerd op 18-01-2020

  707