Sociale en fiscale agenda - mei 2017

U vindt hieronder de sociale en fiscale agenda voor de maand mei 2017. Als er wijzigingen zouden plaatsvinden tijdens deze maand, zoals nieuwe administratieve verplichtingen, wijzigingen in de deadlines, enz ..., zal u hier op tijd van verwittigd worden.

5 mei 2017

RSZ
Verplichting enkel voor ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: eerste voorschot voor het 2e kwartaal 2017 gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal 2016 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ - PR BE63 6790 2618 1108
 
Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van het formulier C 131 B «Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling».
 

10 mei 2017

Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorige jaar 20 of meer personeelsleden tewerkstelden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over april indienen.

Administratieve inlichtingen: De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
 

15 mei 2017

Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in april betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.

Administratie: Ontvangst van belastingen
 

31 mei 2017

Veiligheid – OR
In voorkomend geval, vergaderingen houden van comité PBW en ondernemingsraad.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

Gepubliceerd op 08-06-2017

  391