Sociale en fiscale agenda - juli 2017

U vindt hieronder de sociale en fiscale agenda voor de maand juli 2017. Als er wijzigingen zouden plaatsvinden tijdens deze maand, zoals nieuwe administratieve verplichtingen, wijzigingen in de deadlines, enz..., zal u hier op tijd van verwittigd worden.

5 juli 2017

RSZ
Enkel voor ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het derde voorschot voor het 2e kwartaal gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal 2016 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
Onvrijwillige deeltijdse arbeid
Afgifte aan de betrokken personeelsleden van het formulier C131B «Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling».

10 juli 2017

Statistiek
Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3.928.137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen.

Administratieve inlichtingen: Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)

14 juli 2017

Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.

BV ingehouden in 2e kwartaal betalen en de aangifte verzenden voor werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Ontvangkantoor

31 juli 2017

RSZ
Opstellen van een nominatieve staat betreffende het 2e kwartaal.

Administratie: RSZ

Betaling van saldo van bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal.

Administratie: PR BE63 6790 2618 1108

In voorkomend geval, opstellen van de aangifte van het Sociaal Fonds en betaling van overeenstemmende bijdragen.

Administratie: Sociaal Fonds van de sector
Veiligheid - OR
In voorkomend geval, vergaderingen houden van OR en comité PBW.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
Sociale balans
(Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar op een ander tijdstip dan 31 december afsluit)

Voor de ondernemingen die niet gehouden zijn om hun jaarlijkse rekeningen neer te leggen, maar die verplicht zijn om de sociale balans neer te leggen, uiterlijke datum van neerlegging.

Administratie: Balanscentrale (N.B.B.).

 

Gepubliceerd op 05-07-2017

  465