Sectoren met onvoldoende opleidingsinspanningen betalen extra bijdrage (MB 17/04/2013)

Het MB van 17 april 2013 tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, B.S. 7 mei 2013 bepaalt de lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen gedaan hebben voor het jaar 2011. De ondernemingen in die sectoren moeten een extra werkgeversbijdrage van 0,05% betalen.

Gepubliceerd op 29-07-2013

  220