Samenwerkingsovereenkomst tegen sociale fraude tussen België en Nederland

België en Nederland zetten een nieuwe stap om grensoverschrijdende sociale fraude op te sporen. De Belgische staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer en de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara Van Ark, ondertekenden hiervoor vorige week een verklaring.
De bevoegde administraties, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Stichting Inlichtingenbureau (IB) ondertekenden een overeenkomst om vanaf nu gegevens uit te wisselen.

De uitvoeringsorganisaties gaan zo efficiënt op zoek naar personen die  onrechtmatig  (bijstands- of werkloosheids)uitkeringen ontvangen. De RVA zal zo kunnen controleren of een persoon die werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen in België voor dezelfde periode werkloosheidsuitkeringen of inkomsten uit arbeid heeft gekregen in Nederland. De pakkans voor grensoverschrijdende fraude wordt hierdoor een pak groter.
Ook illegale detachering komt zo beter aan het licht.
Deze samenwerking helpt om sneller fraude vast te stellen en deze terug te vorderen.
Source:

Gepubliceerd op 25-04-2018

  307