Raming van wettelijk pensioen via mypension.be

De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft een nieuwe stap aangekondigd van de pensioenmotor « mypension.be ». Deze integreert de mogelijkheid om een raming van zijn wettelijk pensioen te verkrijgen. Voortaan kunnen de meeste burgers het pensioenbedrag kennen waarop ze aanspraak kunnen maken op de ingangsdatum van hun pensioen.

Sinds januari 2016 laat de website « mypension.be » toe aan de burger om hun individuele loopbaangegevens te raadplegen en de ingangsdatum te verkrijgen van hun pensioen. Sinds het einde van vorig jaar hebben zij eveneens online toegang tot alle gegevens met betrekking tot hun aanvullend pensioen.

De functionaliteiten aangeboden door « mypension.be » zullen zich in de toekomst nog verder ontwikkelen. Zo zullen de burgers, vanaf de maand maart van volgend jaar, op de website de impact kunnen berekenen van de diplomabonificatie. In 2019 zal het eveneens mogelijk zijn om het effect na te gaan van sommige loopbaankeuzes op het pensioenbedrag. Zo kan men een loopbaankeuze maken met kennis van zaken.

Verder moet het succes van de website « mypension.be » worden benadrukt: op 20 november 2017, werden er 6.743.850 bezoeken geregistreerd op het platform.

Bron:

Gepubliceerd op 23-11-2017

  796